Bureau Veritas CLPR - ISO 9001 Türk Loydu CE 0062 TSE - Türk Standartları Enstitüsü TSEK - Kalite Uygunluk Belgesi
Language : русский English Türkçe
Firma Hakkında
Kalite Belgeleri
Üretim ve Tesis
Referanslar
İnsan Kaynakları
İletişim
Ürünler
Buhar Kazanları ve Santralleri
Katı Yakıt Buhar Kazanları
Kızgın Yağ Kazanları
Hidrofor ve Isı Eşanjörleri
Sıcak Hava Apereyleri
Otoklavlar
Su Yumuşatma Cihazları
Kaynak Gerilim Giderme
Otoklavlar

Tam Emniyet: Otoklav çenesi çelik dökümden yapılmış olup, otoklav üzerinde kapak açık iken basınç artmasına olup, otoklav üzerinde kapak açık iken basınç artmasına ve kabın basıncı atmosfer basıncına inmeden kapağın açılmasına engel olacak emniyet düzeni mevcuttur.

Kademeli konserve otoklavlarında üst kazan ilk çalıştırmada sıcak suyun hazırlanması veya işletme esnasında alt kazanda pişirme işlemi tamamlandıktan sonra sıcak suyun dışarı atılmayarak üst kazana alınması ile aynı zamanda depolama görevi yapmaktadır.

Kademeli otoklavlar dik otoklavlara nazaran; yakıttan %40, sudan %30 tasarruf sağlar.

Otoklavlarda özelikle kapak kısmından dolayı Makine Emniyet Yönetmeliği de dikkate alınacaktır. Makine yönetmeliği kapsamında Tehlike ve risklerin değerlendirilmesi, risk analizi, risk azatlımı ve risk puanları hesaplanması çalışmaları yapılacak ve bu çalışmanın ne şekilde yapılacağı firma ilgilisine öğretilecektir.

Otoklav ile ilgili diğer yönetmelik de Basınçlı kaptır. Basınçlı kap kapsamında iyi mühendislik bilgisi devreye girecektir.

Ayrıca otoklavı meydana getiren komponentler tespit edilecek ve bu komponentlerin CE gerekli olanlarının Declaration of Conformity (uygunluk beyanları) tedarikçilerden talep edilecek ve bilahare bu dokümanlar kontrol edilecektir.

Otoklav genel olarak konserve üreticilerine veriliyor ve buhar tahliye ediliyor, aslında tam olarak da basınçlı kap denmeyebilir.

Tasarım : INTERSOFT
Tüm hakları saklıdır © 2007 - 2022
Yükseltur Kazan Sanayi ve Ticaret Koll. Şti.
Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cd. 2. Sk. No:5 Bursa / TÜRKİYE
Tel : +90 (224) 243 36 10 (7 hat) - Faks : +90 (224) 243 36 12